CHUYẾN ĐI ÂU CHÂU CỦA NG NGỌC HẢI

Europe Trip June, 2009

Europe Car Routes (Started from Hòa Lan)

Date: 05_06_2009_

Amsterdam\index.htm

Date: 06_06_2009_

Amsterdam\index.htm

Date: 09_06_2009_

Anniversary_25

Date: 09_06_2009_

Belgium-Brussel\index.htm

Date: 09_06_2009_

French01_Paris_Q_13_Norte_Dame

Date: 09_06_2009_French02_

Thánh Catherin_Nhà Dòng_C.Vinh Dalat

Date: 09_06_2009_

French03_Paris_Effel

Date: 09_06_2009_

French04_Royal Palace

Date: 10_06_2009_

French05_Thanh_Teresa

Date: 10_06_2009_

French06_Normandy_Omaha

Date:10_06_2009_

French07_Banadette_Gate_Closed_730_PM

Date: 11_06_2009_

French08_Lourdes (Lộ Đức)

Date: 11_06_2009_

French09_Millau_Bridge

Date: 11_06_2009_

French10_Marseille

Date: 12_06_2009_

French11_NICE+Beach

Date: 12_06_2009_

pisa_Italy

Date: 13_06_2009_

Rome1_Vatican

Date: 13_06_2009_

Rome2_Colosseum

Date: 14_07_2009_

Italy_Venice_Venezia


  1. - END TRIP -

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét