CÀ PHÊ VỚI BẠN

Ghé quán cà phê trên đường, cạnh hồ thủy điên Thác Mơ -đức Liễu, Bù Đăng, Bình Phước
Cầu 838 trên QL 14
Ngồi Quán lá bên hồ mà mơ : ước gì nước kinh Nhiêu Lộc mà xanh như thế, quả là thiên đường!
Cà Phê Vị Đắng

Với Thao ,Tuấn và Lộc.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét