MỘT SỐ HÌNH ẢNH XUNG QUANH BUỔI HỌP MẶT

Đoàn cựu HS từ Saigon về dự họp mặt
Thăm Thầy Trần Hữu Thọ
Viếng Thầy Nguyễn Hoàng
Thăm cô Đào Nguyên
Viếng Thầy Nguyễn Huy Quang

BTT đang tổng dợt kịch bản lần chót
Các bạn cựu học sinh THBMT đón Thầy Trần Hữu Thọ, Thầy Trần Thế Vũ, Thầy Nguyễn Văn Khang, Thầy Nguyễn Giõng về họp mặt
Viếng Thầy Huỳnh Nam
Thầy Bùi Tiến, Cô Phạm Thị Mười, Cô Nguyễn Thị Bê thắp nhang tưởng niệm đồng nghiệpĐón cô Nguyễn Thị Suối Kiết
Thầy Ngô Xuân Hoàng và bạn của Thầy được hai cô học trò lớp A2 đón tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét