Thăm Vĩnh Trang

Trên đuờng từ San Jose đến Los Angeles

Thăm Vĩnh Trang

Từ trái qua: Dương Đức Lữ Tống, Ng N Hà, Cô Kim Loan
Trần Kim Hiệp, Hoà, Mai, Thanh Thuý, Anh Ca," Cu Tí" Vĩnh Trang và anh Vĩnh Anh

Vườn nhà Vĩnh Trang, chỉ thiếu một loài hoa !

Chơi biển Los Angeles


cảnh tắm biển

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét