HỌP MẶT ĐẦU NĂM-lần 2-2002

Hinh hop mat Toan khoi hoc sinh THTH BMT NK 1968 - 1975 lan 2 to chuc tai BMT thang 2.2002


Hang o gan Tu trai sang: NGUYEN MINH BANG, NGUYEN ANH TUAN, TRAN VAN TAM, LE XUAN LINH, NGUYEN VIET KINH, CAO THI XUAN THU, LE BA HOANG, NGUYEN NGOC HA va HUYNH THE TINH.

  • Hang dung tu trai sang : PHAM HOANG TUAN, NGUYEN MANH BINH, TA DONG PHONG, PHAN HUU VINH, PHAM VAN DONG.

  • Hang ngoi tu trai sang : QUACH CAO HUONG, NGUYEN TUONG LAN, Y GUM, DO TU NAM, NGUYEN VAN VIET va PHAM NGOC NHAN

Tu trai sang : NGUYEN TANG HUONG, NGUYEN DUC, Thay NGUYEN HOANG NGA, TRAN THI NHAN, con Co MY, Co NGUYEN THI MY va Co PHAM THI MINH HUNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét